STRATEGIAN, TOIMINNAN JA TALOUDEN KONSULTOINTI

 

Kilpailuetua tuottavat strategiat. Tehokkaammat arvoketjut. Selkeämpi ja helpommin seurattava talous. 

Strategia on reitti tavoitteidesi saavuttamiseen. Se määrittää paitsi yrityksen tavoitteet, myös sen, miten tavoitteisiin päästään. Strategia on myös valintojen tekemistä ja luopumista, jotta voidaan keskittyä keinoihin, joilla strategiset päämäärät saavutetaan. Toteutamme selkeitä strategioita, jotka antavat yritystoiminnallesi suunnan ja selkeän mittariston.

Autamme myös operatiivisen toiminnan ja talouden optimoinnissa. Arvoketjun tehostaminen ja taloushallinnon kehittäminen auttavat yritystäsi säästämään euroja sekä parantamaan toiminnan laatua.

 
strategy.jpg

Strategiakonsultointi

Olemme kumppanisi strategian luomisessa ja toteuttamisessa. Menestyvän strategian luomiseksi vaaditaan tuotteen, kilpailijoiden ja markkinoiden analyysi ja tuntemus. Analyysin pohjalta määritetään yrityksen paikka markkinoilla, kilpailuedut ja parhaat edellytyksen menestymiselle. Tämän jälkeen määritetään yritykselle menestyvä strategia, tavoitteet, tulevaisuuden skenaariot sekä selkeät mittarit, joiden pohjalta strategian onnistumista mitataan. 

Strategiatyö kanssamme on mutkatonta. Käytämme työssä teiltä ja markkinoilta saatavaa tietoa, joiden pohjalta luomme kuvaa kilpailukentästä. Osallistamme teitä strategiatyössä työpajojen muodossa, jolloin organisaation eri osa-alueet saavat äänensä kuuluviin strategiaan luotaessa.

Tuomme mukanamme vahvan kokemuksen eri yritysten menestyvistä strategiatöistä ja -prosesseista.

Digitalisaatio ja digitaalinen murros koskettaa kaikkia yrityksiä toimialasta riippumatta ja tulee näin myös strategiseksi kysymykseksi. Käytössämme on edistyksellisimpien suuryritysten kanssa hankitut opit digitaalisesta transformaatiosta sekä industry 4.0:sta.

Talousjohtamisen ja rahoituksen kumppanuus

Olemme kumppanisi talouden, taloushallinnon ja rahoituksen menestyksellisessä toteuttamisessa. Analysoimme yrityksenne nykytilan yhdessä ja uudistamme toimintaanne vastaamaan liiketoimintaanne. Analyysien pohjalta toteutamme pitkän aikavälin talousneuvontaa, jonka avulla voimme tukea yrityksenne menetyksellistä liiketoimintaa. 

Hyvä talousjohtaminen on olennainen osa yrityksen menestyksellistä toimintaa. Tarkoituksena on taloushallinnon ja liiketoimintaprosessien kehittäminen ja tehostaminen sekä rahoituksen turvaaminen. Tuomme mukanamme talousjohtamisen huippuosaamista käyttöönne.  

Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus rahoitusjärjestelyiden, investointien ja rahoituksen tekemisestä ja hankinnasta. Autamme sinua hakemaan rahoitusta esimerkiksi tuotekehitykseen, investointeihin sekä yrityskauppoihin. Olemme konsultoineet menestyksellä myös pk- ja start-up -yritysten innovaatio ja kasvurahoituksen palveluissa.

Autamme sinua myös liiketoiminnan muutoksissa, jotka vaikuttavat taloushallintoon. Tällaisia muutoksia voivat olla ostopäätösten tekeminen, rahoituksen hakeminen, investoinnit, poistot, organisaatiomuodon muutokset tai henkilöstövaihdokset.  


 

Mittaroinnin ja raportoinnin tekeminen ja kehitys

Oli kyse mittaroinnin ja raportoinnin tekemisestä, kehittämisestä tai kokonaan uuden raportointitavan rakentamisesta, verkostostamme löytyy keinoja auttaa sinua. Laadukas raportointi auttaa havainnoimaan kokonaisuutta, analysoimaan nykyhetkeä ja ennustamaan tulevaa paremmin. Autamme sinua tekemään päätöksiä ja johtamaan tiedolla. 

 
 

HERÄSIKÖ MIELENKIINTOSI?

 

Keskustelemme mielellämme kanssasi siitä, miten voisimme auttaa teitä strategia, operatiivisen toiminnan tai talouden osalta.

Jos olet kiinnostunut keskustelemaan lisää, jätä meille yhteydenottopyyntö alta. Olemme sinuun yhteydessä, että pääsemme keskustelemme kanssasi ajatuksistasi ja tavoitteistasi.  Jos tämän pohjalta koette palvelumme hyödylliseksi, voimme sopia palaverin yhteistyön käynnistämiselle.